Eventyr for børn

Allerede ordene "Der var engang.." hensætter selv os voksne i en åben og lyttende tilstand. For barnet, der lever så meget mere i sine sanser og optager alt i omgivelserne ucensureret igennem sig, er det derfor også så meget mere betydningsfuldt, hvad der følger efter disse tre små ord.
Folkeeventyrene er udsprunget af tidligere kulturer som sjælelige billeder på menneskelivets udvikling her på Jorden: menneskesjælens kvaler i kampen for at komme til det sande og gode og dermed forene sig med sit sande Jeg - den åndelige virkelighed.
Disse dybe sjælebilleder vækker genklang i det lille barn og styrker de moralske kræfter, som det skal bruge for at overvinde de vanskeligheder, det vil møde på sin vej gennem livet.

Jeg elsker at fortælle eventyr for børn, og børn elsker at høre dem. Vi skaber en særlig eventyrstemning, inden eventyret kan begynde.
Stacks Image 14
Stacks Image 19

Klik på billedet og lyt til eventyret om
"Hans og de 12 Måneder"

Stacks Image 26

Klik på billedet og lyt til eventyret om
"Den hellige Nat" af Selma Lagerlöf